Sinh hoạt của Ca Đoàn Hồng Ân

Sinh hoạt của Ca Đoàn được bắt đầu vào lúc 7:15pm các CN, trong tháng thì CN đầu tháng.

 

Comments are closed.