bible_2

“Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa, bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng: “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? ” (Công-vụ 10: 44-48)

Khi một người người trưởng muốn trở thành người Công giáo đòi hỏi họ phải tham gia một thời kỳ đào tạo được gọi là R.C.I.A. (The Rite of Christian Initiation of Adults – Nghi lễ khởi đầu Kitô hữu cho Người lớn). R.C.I.A. là quá trình mà những người trưởng thành muốn trở thành Công giáo được giới thiệu về đời sống của Giáo Hội Công Giáo thông qua giáo lý và phụng vụ.

Từ “khởi đầu” có nghĩa là giới thiệu thành viên. Trong ngữ cảnh Khởi Đầu Kitô giáo, nó có nghĩa là quá trình chuẩn bị cho bạn trở thành thành viên của Giáo hội Công giáo.

Những người đang nghĩ đến việc trở thành người Công giáo, những người bị thu hút bởi niềm tin của họ và những người tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc sống của họ, có thể muốn nghe theo những lời thúc giục này và khám phá những gì phía sau họ.

rcia_4

R.C.I.A. bao gồm những người trưởng thành chưa được rửa tội và có ý muốn, và những người đang chuyển từ các Kitô giáo khác sang Công giáo đã được rửa tội hợp lệ, cũng như những người lớn đã được rửa tội Công giáo nhưng chưa nhận được các bí tích khác.

Khởi đầu của các thành viên mới là một quá trình từ từ. Hành trình đức tin của người trưởng thành diễn ra trong bốn giai đoạn, và việc chuyển qua từng giai đoạn được đánh dấu bởi các nghi lễ phụng vụ công cộng / các cử hành nhỏ trong nhà thờ là những cột mốc quan trọng trong cuộc hành trình.

GIAI ĐOẠN MỘT:

Là thời gian của cuộc điều tra, một cơ hội để làm quen với cuộc sống trong một cộng đồng Công giáo và trải nghiệm Thánh Lễ Chúa Nhật.

GIAI ĐOẠN 2:

Đây thường là phần dài nhất của cuộc hành trình, đó là thời gian dành cho việc chia sẻ Phúc Âm, giáo lý, cầu nguyện cộng đồng và sứ mạng.

GIAI ĐOẠN 3:

Thông thường có liên quan đến Mùa Chay, đây là thời gian chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ hơn cho việc khởi đầu Kitô giáo tại Lễ Vọng Phục Sinh.

GIAI ĐOẠN 4:

Là thời gian để suy ngẫm, sau lần việc Khởi Đầu của bạn đến với Giáo hội trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, khi bạn trải nghiệm và tham gia đầy đủ vào đời sống và sứ mạng của cộng đồng.

Các buổi Giáo lý của chúng tôi dành cho việc suy ngẫm về Kinh Thánh, giáo huấn của Giáo Hội và nhiều chủ đề khác nhau – tất cả nhằm chuẩn bị cho việc tiếp nhận Bí Tích Rửa Tội và/hoặc Bí Tích Thánh Thể vào mùa Phục Sinh của năm đó.

Ai sẽ đi cùng bạn trong cuộc hành trình?

Cộng Đoàn Dân Chúa, như những người đại diện cho Giáo Hội địa phương, nên hiểu và thể hiện bằng mối quan tâm của họ rằng sự khởi đầu của người lớn là trách nhiệm của tất cả những người được rửa tội.

Cả Giáo Xứ đều có trách nhiệm tụ tập và chăm sóc cho các thành viên mới. Toàn thể cộng đồng chào đón họ và cử một số trong số các thành viên của họ đi cùng họ trong hành trình đức tin của họ.

Đức Giám Mục trong khuôn khổ chăm sóc tổng thể này của Tổng Giáo Phận, đích thân và tích cực quảng bá Giáo lý và thường thường thì chào đón các thành viên mới bằng cách chủ tọa Nghi thức Chọn lựa và Thánh Lễ Phục Sinh sau Lễ Phục Sinh.

Linh Mục đóng một vai trò đặc biệt trong việc chăm sóc mục vụ và tinh thần của những người đang trên hành trình và những người đồng hành với họ.

Người Đỡ Đầu được một cá nhân hoặc gia đình uỷ nhiệm để có một vai trò tích cực và hỗ trợ như những người bạn đồng hành, nhân chứng và hướng dẫn cho những người muốn gia nhập Giáo hội Công giáo.

Nhóm Giáo Lý Viên chịu trách nhiệm hướng dẫn quá trình hình thành của các thành viên trong nhóm. Như những người trong giai đoạn đầu chia sẻ kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, các giáo lý viên hướng dẫn họ suy nghĩ sâu xa hơn về Lời Chúa và hiểu biết hơn về niềm tin của Giáo Hội.

Khi một người trưởng thành trở thành Công giáo họ nhận được tất cả 3 bí tích khởi đầu cùng một lúc- Rửa tội, Thêm sức và Rước Lễ.

Quá trình này thường bắt đầu vào tháng 8 hàng năm, trong đó những người tham gia hành trình trong suốt 10 tháng để trở thành một người Công giáo và đã được Khởi đầu đầy đủ  vào Giáo hội trong buổi Canh Thức Phục Sinh.

Việc dạy giáo lý đầy đủ và chuẩn bị phải đi trước những bí tích này, và vì thế tất cả những người tham dự phải bắt đầu quá trình này trước tháng Mười Hai hàng năm.

Xin vui lòng bấm vào đây để xem một cuốn sách của RCIA 2017.