holy communion     holy eucharist 2a     holy eucharist 2b

“Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.  Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy.”(Mát-thêu 26:26-29)

Rước lễ hay bí tích thánh thể. Từ “Thánh thể” (eucharist) đến từ tiếng hy lạp, “eucharistia” (bí tích thánh thể) có nghĩa là “tạ ơn”. Thánh lễ là “lễ tạ ơn lớn lao”, trong đó chúng ta gặp Chúa trong các chất vị thông thường của bánh và rượu.

Rước Lễ Lần Đầu

Việc Rước lễ lần đầu được coi là một trong những dịp linh thiêng nhất và quan trọng nhất trong đời sống kitô hữu công giáo. Có nghĩa là người đó đã đón nhận bí tích Thánh Thể, Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô lần đầu tiên.

Đức Giê-su nói với họ: “Thật, ta bảo thật các ngươi: nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, các ngươi không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.  Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, và Ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Ta, cũng sẽ nhờ Ta mà được sống như vậy.  Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Gioan 6:53-56).

Những hiệu quả của rước lễ là gì?

Kể từ những lần đầu tiên, những lợi ích của việc đón nhận mình và máu của Chúa Kitô được trình bày để khích lệ việc rước lễ thường xuyên, thậm chí hàng ngày.

Giáo hội chính thức dạy rằng “mọi ảnh hưởng mà thức ăn và thức uống cơ thể tạo ra trong đời sống xác thịt của chúng ta (đời sống thể xác), bằng cách bảo tồn đời sống này, gia tăng đời sống, chữa lành cuộc sống này, và làm thỏa mãn đời sống này – cũng được sản sinh bởi bí tích này trong đời sống thiêng liêng “(Công đồng Florence, ngày 22 tháng 11 năm 1439).

Như vậy:

Bí tích Thánh Thể giữ gìn sự sống siêu nhiên của linh hồn bằng cách ban cho sức mạnh siêu nhiên của người đó để chống lại sự cám dỗ, và bằng cách làm suy yếu sức mạnh của sự thèm thuồng.  Củng cố khả năng của sự tự do của chúng ta để chịu được các cuộc tấn công của ma quỷ. Theo một định nghĩa chính thức, Giáo Hội gọi Thánh Lễ là “thuốc giải độc nhờ đó chúng ta được bảo vệ khỏi những tội lỗi nặng” (Công đồng Trent, ngày 11 tháng 10 năm 1551).

Bí tích Thánh Thể làm tăng thêm đời sống ân sủng hiện diện bằng cách làm sống lại cuộc sống siêu nhiên của chúng ta và củng cố các đức tính và quà tặng của Chúa Thánh Linh chúng ta đang sở hữu. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng hiệu quả chính của rước lễ không phải là tha tội. Trên thực tế, một người phạm tội trọng có ý thức sẽ phạm sự thánh bằng cách đi rước lễ.

Bí tích Thánh Thể chữa lành các bệnh linh thiêng của linh hồn bằng cách tẩy sạch nó khỏi những tội lỗi và sự trừng phạt tạm thời do tội lỗi. Không thua kém việc trở nên thuốc giải độc để bảo vệ linh hồn khỏi những tội trọng, Bí tích Thánh Thể là “thuốc giải độc mà chúng ta được giải phóng khỏi những tội lỗi hàng ngày của chúng ta” (Công đồng Trent, ngày 11 tháng 10 năm 1551). Việc tha tội lỗi và những đau khổ tạm thời do tội lỗi gây ra xảy ra ngay lập tức do các hành vi tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa, được đánh thức bởi việc tiếp nhận Thánh Thể. Mức độ thuyên giảm này phụ thuộc vào cường độ từ thiện của chúng ta khi đón nhận Mình Thánh Chúa.

Bí tích Thánh Thể đem lại cho chúng ta niềm vui tâm linh trong việc phục vụ Chúa Kitô, bảo vệ sự nghiệp của Ngài, thực hiện các nhiệm vụ của tình trạng sống của chúng ta, và làm những hy sinh đòi hỏi của chúng ta trong việc bắt chước đời sống của Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Theo lời hứa của Chúa Kitô, Bí tích Thánh Thể là lời hứa về sự vinh quang thiên quốc và về sự sống lại thân xác của chúng ta (Gioan 6:55). Thánh Irenaeus (chết năm 202 sau công nguyên) chỉ đơn giản tuyên bố rằng “khi cơ thể chúng ta tham dự vào Thánh Thể, họ không còn hư nát nữa vì họ có hy vọng phục sinh đời đời” (chống lại các dị giáo, iv, 18,5).

Những Đòi Hỏi

Để trao Bí Tích Thánh Thể đến cho trẻ em, đòi hỏi các em phải có đủ kiến ​​thức và chuẩn bị kỹ lưỡng để hiểu mầu nhiệm Chúa Kitô tùy theo khả năng của các em và có thể nhận được Mình Thánh Chúa với lòng tin và lòng sùng kính. (Giáo luật điều 913)

Hầu hết trẻ em công giáo đều được rước lễ lần đầu vào năm sau khi được xưng tội lần đầu, nghĩa là khi đứa trẻ học lớp 3.

Cần phải nộp bằng chứng đã được Rửa tội hợp lệ thông qua một chứng chỉ rửa tội và giấy chứng nhận sự hòa giải lần thứ nhất.

Khi nào thì điều này được thực hiện?

Bí Tích Thánh Thể hay Rước Lễ Lần Đầu được dành cho trẻ em từ lớp ba trở lên đã được xưng tội lần đầu.

Khi nào một người phải rước lễ?

Giáo Hội khuyên các tín hữu, nếu họ có những điều kiện cần thiết, nên rước lễ mỗi khi họ tham dự Thánh Lễ. Tuy nhiên, Giáo Hội buộc họ phải nhận rước lễ ít nhất mỗi năm một lần trong mùa Phục Sinh. (ccc 1389)

Xem bài “Lenten Penance” của Đức Hồng Y George Pell – ngày 20 tháng 1 năm 2012.

Điều gì cần có để được Rước Lễ?

Bạn phải ở trong tình trạng ân sủng.

“Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa.” (1 Cô-rin-tô 11:27)

Đôi khi người Công giáo đang ở trong tình trạng tội lỗi, thói quen hoặc lo sợ xấu hổ, chọn cách lên rước Lễ và xúc phạm đến Thiên Chúa hơn là ngồi lại trong ghế.

Bạn phải có đi xưng tội từ lần xưng tội trọng trước của bạn.

Luật của Giáo Hội quy định: “Một người có ý thức về một tội lỗi nghiêm trọng không được rước Mình Thánh Chúa.

Bạn phải tin vào sự chuyển đổi.

“Đối với bất cứ ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.”. (1 Cô-rinh-tô 11:29)

Bạn phải ăn chay trước khi đón nhận Bí Tích Thánh Thể.

Người lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể cực trọng nhất phải tránh ăn hay uống, ngoại trừ nước và thuốc, ít nhất là một giờ trước khi Rước Lễ. ”

Bạn phải là người đã được Rước Lễ Lần Đầu.

Bạn không bị kiểm duyệt của Giáo Hội, chẳng hạn như đang bị cắt chức thông công.

Những người bị đang bị cắt chức thông công và những người cố ý sống trong tội lỗi hiển nhiên là sẽ không được Rước Lễ. Một cắt chức thông công thường được tự động xảy ra khi phá thai hoặc tham gia việc phá thai.

Chương trình Rước Lễ Đầu tại OLMC

Bí Tích Thánh Thể được gọi chung là Rước Lễ Lần Đầu được dành cho trẻ em từ lớp 3 trở lên, khi đã Xưng Tội Lần Đầu. Trẻ em muốn đăng ký tham gia nên tham dự Buổi Đăng ký / Định hướng (Registration/Orientation Evening).

Sau khi đăng ký, trẻ em cần tham dự các lớp học chuẩn bị với cha mẹ mình. Những việc này thường được tổ chức tại Hội trường Giáo xứ vào các buổi tối ngày thường.