baptism 3“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”(Mt 28: 19-20).

Chúa Giêsu Kitô đã nói, “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (John 3.3.5)

Bí tích này chủ yếu được gọi là Phép Rửa Tội bởi vì nghi lễ trung tâm mà bí tích này được cử hành. Lãnh nhận Phép Rửa Tội nghĩa là được “nhúng” vào nước. (chữ “Rửa Tội” xuất phát từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘lao xuống’ hoặc ‘dìm mình’). Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Phép Rửa Tội xóa bỏ tội lỗi ban đầu, tất cả tội lỗi cá nhân và mọi hình phạt do tội lỗi. Người được lãnh nhận Phép Rửa được trở nên “người thông phần vào đời sống thiêng liêng của Thiên Chúa Ba Ngôi qua ân sủng thánh hóa.

Bí tích Rửa Tội là Bí Tích mà qua đó Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu và thành viên của Giáo Hội của Người.

Bí tích Rửa Tội là cửa dẫn vào các bí tích, cần thiết ơn cứu rỗi và phải được lãnh nhận thực sự hoặc ít là trong ước muốn, nhờ bí tích này, con người được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nhờ một ấn không thể xóa nhòa và được sáp nhập vào Giáo Hội, bí tích này chỉ được ban thành sự khi được rửa bằng nước thiên nhiên cùng với mô thể cần thiết.(Canon 849).

Trong ánh sáng này, Giáo Hội tin rằng đó là nhiệm vụ căn bản và cần thiết nhất của mình để truyền cảm hứng cho tất cả các giáo lý viên, cha mẹ có con trẻ vẫn còn chưa lãnh nhập phép Rửa Tội, và cha mẹ đỡ đầu đạt được một đức tin chân thật và sống động nhờ đó họ tuân theo Chúa Kitô và đi vào hoặc xác nhận sự cam kết của họ vào một giao ước mới.

Để hoàn thành điều này, Giáo Hội quy định hướng dẫn mục vụ của các giáo lý viên, việc chuẩn bị cho cha mẹ của trẻ em, việc cử hành lời Chúa và việc tuyên xưng đức tin rửa tội (trích từ Introduction to Rite of Baptism).

Ảnh hưởng của Bí Tích Rửa Tội

Bí tích Rửa Tội có sáu tác dụng chính, là tất cả những ân sủng siêu nhiên:

 • Loại bỏ tội lỗi của cả Tội Nguyên Tổ (tội lỗi truyền lại cho toàn thể nhân loại qua sự Vấp Ngã của Adam và Eva trong Vườn Địa Đàng) và tội cá nhân (tội lỗi mà chúng ta đã phạm).
 • Việc tha tội cho tất cả những trừng phạt mà chúng ta nợ vì tội lỗi, cả về thời gian (trong thế giới này và trong luyện ngục) và vĩnh cửu (hình phạt mà chúng ta phải chịu trong địa ngục).
 • Truyền tải ân sủng dưới hình thức ân sủng thánh hóa (sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta); bảy ơn của Chúa Thánh Thần; và ba nhân đức đối Thần.
 • Trở thành chi thể của Chúa Kitô.
 • Trở thành một chi thể của Giáo Hội, là Thân Thể Mầu nhiệm Chúa Kitô trên trần gian.
 • Cho phép tham dự vào các bí tích, chức tư tế của tất cả các tín hữu, và sự tăng trưởng của ân sủng.

Ai có thể lãnh nhập Phép Rửa Tội?

Chỉ có người chưa bao giờ chịu Phép Rửa Tội mới được lãnh nhận. Một người đã được rửa tội trong một Giáo Hội khác hoặc Cơ Đốc Giáo với một phép rửa hợp lệ sẽ không bao giờ được rửa tội nữa. Nếu có nghi ngờ về phép Rửa tội có hợp lệ hay không, thì người đó có thể chịu Phép Rửa có điều kiện. Đối với người lớn, hãy xem Điều Luật Giáo Hội, để tìm hiểu về những đòi hỏi trước khi được rửa tội thì xem điều số 865.1 và Điều số 865.2 nói về trường hợp người đang có nguy cơ tử vong mà muốn được rửa tội.

Những Yêu Cầu từ phía Phụ huynh / Trách nhiệm

Cha mẹ, hoặc ít nhất một người trong số họ phải là một người Công giáo.

Cha mẹ, hoặc ít nhất một người trong số họ, hoặc người thay thế một cách hợp pháp, cho phép đứa trẻ nhận phép Rửa.

Có hy vọng rằng đứa trẻ sẽ được nuôi dạy trong đạo công giáo .

Việc chuẩn bị phải được thực hiện trước khi nhận Bí Tích.

Bố mẹ đỡ đầu

Vai trò của người đỡ đầu khi rửa tội cho đứa trẻ là tham gia với cha mẹ của đứa trẻ trong việc đại diện cho đứa trẻ và để giúp đỡ và hỗ trợ cho trẻ được triển nở trong đức tin và sống đời sống Kitô hữu.

Họ đứng với cha mẹ và tuyên xưng đức tin của mình thay cho đứa trẻ. Chỉ một người đỡ đầu là cần thiết nhưng có thể có hai nếu muốn.

Yêu cầu đối với người đỡ đầu

Ít nhất một người đỡ đầu là cần thiết cho phép Rửa. Chỉ có một người nam hoặc một nữ đỡ đầu, hoặc một trong hai người (Giáo luật điều số 873). Nếu có yêu cầu cho hơn hai cha mẹ đỡ đầu, các gia đình được thông báo rằng Giáo Hội chỉ ghi hai và họ cần phải chọn hai người mà họ muốn ghi lại. Lưu ý, sau khi rửa tội rồi thì cha mẹ không thể thay đổi cha mẹ đỡ đầu.

Ít nhất một người đỡ đầu phải là một người Công giáo trên 16 tuổi, đã chịu Phép Thêm Sức và đã lãnh nhận bí tích Thánh Thể, và là người sống một cuộc sống xứng đáng với vai trò mà người đó sắp lãnh nhận. Một người không phải Công giáo được phép làm chứng nhân cho phép rửa tội của con mình, tuy nhiên họ sẽ không được ghi trong Chứng nhận Phép Rửa. Người không được rửa tội không thể làm người đỡ đầu hoặc làm chứng.

Bí tích Rửa tội cho trẻ sơ sinh

Được sinh ra với bản tính sa ngã và bị ô uế bởi tội lỗi ban đầu, trẻ em cũng cần được tái sinh trong Bí Tích Rửa Tội để được giải phóng khỏi sức mạnh của bóng tối và đưa vào lĩnh vực tự do của con cái Thiên Chúa, mà tất cả mọi người được mời gọi. Sự cho không của ân sủng cứu độ được đặc biệt hiển lộ trong bí tích Rửa tội của trẻ sơ sinh. Giáo Hội và cha mẹ sẽ chối bỏ ân sủng vô giá của việc trở thành con của Thiên Chúa dành cho một đứa trẻ là họ không được ban phép Rửa tội ngay sau khi sinh. (Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1250)

Do đó trong Giáo hội Công giáo ngày nay, phép Rửa tội thường được dùng cho trẻ sơ sinh. Trong khi một số Kitô hữu khác mạnh mẽ chống lại phép Rửa dành cho trẻ sơ sinh, tin rằng phép Rửa tội đòi hỏi sự đồng ý của người chịu phép Rửa, người theo đạo chính thống phương Đông, người Anh giáo, Lutherans và những người theo đạo Tin Lành khác cũng thực hành phép Rửa cho trẻ sơ sinh và có bằng chứng rằng điều này được thực hành từ những ngày sơ khởi của Giáo Hội.

Phép Rửa cho Trẻ lớn hơn

Những trẻ em đã lớn để suy luận, khoảng xấp xỉ bảy tuổi, có thể theo chương trình do “Rite of Christian Initiation of Children” đưa ra. Điều này cho phép các em có đủ thời gian cho việc học giáo lý hay chuẩn bị thích hợp.

Một đứa trẻ ở trường phải có sự chấp thuận và hỗ trợ của cha mẹ (các yêu cầu và trách nhiệm của cha mẹ giống như Phép Rửa dành cho trẻ sơ sinh). Nếu có thể, đứa trẻ nên thích nghi với tiến trình qua các bí tích khác của cấp bậc mà các em đang theo học. Ví dụ: Xưng tội lần đầu ở lớp hai, rước Lễ lần đầu ở lớp 3 và Thêm Sức ở lớp sáu.

Bí Tích Rửa Tội cho Người Lớn

baptism of Jesus

Người trưởng thành mới trở thành người Công giáo cũng nhận lãnh bí tích Rửa tội, trừ khi họ đã nhận được phép Rửa ở một đạo Kitô giáo nào đó rồi. (Nếu có nghi ngờ gì về việc một người lớn đã được rửa tội thì linh mục sẽ thực hiện một phép Rửa có điều kiện).

Một người chỉ có thể được rửa tội một lần một khi đã là một Kitô giáo – nếu giả sử một người đã chịu phép Rửa bên đạo Lutheran rồi, thì anh ta không thể nhận phép Rửa lại khi anh ta chuyển sang đạo Công giáo, phép Rửa của anh ta được công nhận là có giá trị trong Giáo hội Công giáo và anh sẽ được nhận các Bí tích Khởi đầu khác.

Trong khi một người trưởng thành có thể chịu phép Rửa sau khi được dạy dỗ chính đáng trong đức tin, thì phép Rửa người lớn thường xảy ra ngày nay như một phần của “The Rite of Christian Initiation for Adults” (R.C.I.A.- Nghi lễ Kitô giáo cho người lớn) và ngay sau đó là bí tích Thêm Sức và Rước Lễ.

Tên Thánh khi Rửa Tội

Khi bắt đầu Nghi lễ Rửa tội, linh mục hỏi cha mẹ, “Bạn đã đặt cho con mình tên gì?”, Và họ trả lời bằng tên của đứa trẻ. Trong thời gian trước, trẻ em được đặt tên theo các vị thánh Công giáo và cùng tên này có thể được sử dụng để nhận phép Thêm sức sau này.

Điều Gì Xảy Ra Trong Bí Tích Rửa Tội?

Trong buổi lễ có Rửa tội, cha và mẹ có vai trò đặc biệt để. Họ lắng nghe những lời mà người chủ tế ban cho họ, họ cùng cầu nguyện cùng với giáo đoàn, và họ thực hiện một chức năng đặc biệt khi:

 • Họ công khai xin phép được Rửa tội cho con mình
 • Họ ký tên cho con mình bằng dấu thánh giá sau khi người cử hành ký xong
 • Họ từ bỏ Satan và tuyên xưng đức tin của họ.
 • Họ mang theo đứa trẻ đến bồn rửa tội.
 • Họ giữ ngọn nến được thắp sáng.
 • Họ được chúc lành với những lời cầu nguyện đặc biệt dành cho cha mẹ.

Phép Rửa Tội được tiến hành như thế nào?

Khi rửa tội, linh mục đổ nước lên đầu người được lãnh nhận, và đọc rằng: “Cha rửa tội cho con nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.”

Ai Có Thể Rửa Tội?

Các thừa tác viên của bí tích Rửa tội là giám mục và linh mục, và trong Giáo hội Latinh, cũng là phó tế.

Trong trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp, bất kỳ người nào cũng có thể rửa tội với điều kiện là anh ta có ý định làm những điều mà Giáo Hội làm và với điều kiện là anh ta phải đổ nước lên đầu của ứng viên trong khi đọc: “Tôi rửa cho anh/em nhân danh Cha và Con, và Chúa Thánh Thần.”

 Đăng Ký Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội tại GX Thánh Tâm

 

Cha Liêm hay Cha Nên sẽ rửa tội cho các em vào lúc 1 giờ chiều bằng Anh ngữ, Việt ngữ vào lúc 2 giờ chiều nhưng cần phải book trước.

Cha Mac có thể rửa tội cho các em vào Chúa nhật thứ 2 của tháng lúc 1 giờ chiều nhưng cũng cần phải book trước.