“Cha mẹ là những giáo chức đầu tiên và tốt nhất của con mình trong mọi sự.” (Vatican II)

Chuẩn bị Bí Tích dành cho:

  • Rửa tội cho trẻ sơ sinh
  • Rửa tội cho trẻ em ở tuổi đi học
  • Hòa giải lần đầu
  • Rước Lễ lần đầu / Thánh Lễ lần đầu
  • Nghi thức Thêm Sức
  • Thêm Sức cho người lớn
  • Chuẩn bị

Theo Luật Giáo Hội số 914, trẻ em đã đạt đến thời kỳ biết sử dụng lý trí thì phải lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội trước khi được Rước Lễ Lần Đầu. Do đó, giáo lý về Hòa giải phải dạy trước việc dạy Giáo Lý Rước Lễ Lần Đầu.

Chuẩn bị cử hành Bí Tích cần có thời gian và sự tận tâm, cho dù là trong một vài phiên họp hoặc trong một khoảng thời gian kéo dài. Sự hỗ trợ và sự lãnh đạo tốt là cần thiết cho các cá nhân tham gia và gia đình của họ.

Chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai có những kỹ năng này và muốn trở thành một phần của một hoặc nhiều chương trình chúng tôi đang có ở đây trong Giáo xứ. Xin vui lòng gọi cho Văn phòng của Giáo xứ để ghi danh.

Vui lòng nhấn vào liên kết bên dưới để lấy một bản sao của Chương Trình Bí tích cho năm 2018.