anointing of the sick 3          last rites

“Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.” (Gia-cô-bê 5:14-15).

Bí tích Xức dầu cho người bệnh được thi hành để mang lại sức mạnh tinh thần và thậm chí cả thể chất trong thời gian bệnh, đặc biệt là gần thời gian chết. Bí tích này rất có thể là một trong những bí tích cuối cùng mà ta sẽ nhận được. Giống như tất cả các bí tích, việc xức dầu thánh được Chúa Giêsu Kitô thiết lập trong sứ vụ trần gian của Người.

Việc xức dầu của người bệnh truyền tải một số ơn thánh và ban tặng những hồng ân trong Chúa Thánh Thần để củng cố chống lại sự lo âu, nản lòng, và cám dỗ, và truyền tải sự bình an cũng như bảo vệ (CCC 1520). Những ân sủng này xuất phát từ sự chết của Chúa Giêsu Kitô, vì “để hoàn thành lời tiên tri Êsai,” Ngài đã lấy sự yếu đuối và lâm bệnh của chúng ta “(Mat-thêu 8:17).

Những tác động của bí tích là gì?

“Ân sủng đặc biệt của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân có những tác động của nó: sự hiệp nhất của người bệnh với cuộc thương khó của Chúa Kitô, vì lợi ích của chính mình và của toàn thể Giáo Hội; sự củng cố, bình an, và can đảm để chịu đựng những đau khổ hay bệnh tật theo cách Kitô giáo; sự tha tội, nếu người bệnh không thể đi xưng tội; phục hồi sức khoẻ, nếu đó là điều có lợi cho sự cứu rỗi linh hồn; sự chuẩn bị để vượt qua cuộc sống vĩnh cửu “(CCC 1532).

Những đòi hỏi cần có

Có phải một người sắp chết sẽ nhận bí tích này không? Không.
Giáo lý ghi: “Việc xức dầu người bệnh không phải là bí tích chỉ cho những người đang ở thời điểm chết mà thôi. Do đó, ngay khi bất cứ tín hữu nào bắt đầu có nguy cơ tử vong vì bệnh tật hoặc già yếu, thì thời gian thích hợp để nhận Bí Tích này chắc chắn đã đến rồi “(CCC 1514).

Các lễ nghi cuối cùng

Hành động được gọi là Nghi lễ Cuối cùng trong Giáo hội Công giáo không phải là một bí tích riêng biệt. Nhưng là một tập hợp các bí tích cho những người bị bệnh nặng và được cho là gần chết. Đây là những bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân (mặc dù không phải là dành cho người sắp chết) đôi khi bị nhầm lẫn nghĩa là “Nghi lễ Cuối cùng”), Ăn Năn Sám Hối và Bí Tích Thánh Thể.

Nghi Lễ Cuối Cùng là để chuẩn bị cho linh hồn của người bịnh khi sắp qua đời, bằng cách giải trừ tội lỗi bằng ăn năn sám hối, ân sủng bí tích và những lời cầu nguyện để giảm đi sự đau khổ qua bí tích xức dầu, và việc trao Mình Thánh lần cuối cùng, được gọi là “Viaticum” Tiếng Latin nghĩa là “cấp ứng cho cuộc hành trình.”

Chuyện gì sẽ xảy ra trong quá trình xức dầu cho người bệnh?

Bí tích này có thể được cử hành tại nhà thờ trong khi cử hành Bí Tích Thánh Thể hoặc trong phụng vụ dành cho những người bị bệnh. Thường thì bí tích này được tổ chức tại nhà, bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão.

Gia đình, bạn bè và người bệnh tập trung lại cùng với linh mục. Để chuẩn bị cho Bí Tích, tất cả những người hiện diện được mời gọi nhìn nhận tội lỗi, sự thất bại của mình khi sống đời Kitô hữu. Những lời cầu nguyện thể hiện sự đau thương và hòa giải được dung trong dịp này.  Mọi người đều lắng nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Lời cầu nguyện được dành cho tất cả những người bị bệnh và cho người nhận bí tích. Theo gương của Chúa Kitô, linh mục đặt tay trên người bệnh trong im lặng. Người bệnh sau đó được xức dầu trên trán và tay khi linh mục cầu nguyện cho họ.

Mọi người hiện diện cùng cầu nguyện qua kinh Lạy Cha và có thể được Rước lễ. Sau đó là một lời cầu nguyện cuối cùng ban phép lành và chữa lành.

Sắp Đặt Một Buổi Xức Dầu Cho Bệnh Nhân

Chúng tôi rất vui lòng ban bí tích của người bệnh cho những người có nhu cầu. Xin thông báo cho linh mục địa phương của bạn nếu có bất kỳ thành viên nào trong gia đình hoặc bất kỳ giáo dân nào cần đến, ở nhà hoặc tại viện dưỡng lão địa phương hoặc bệnh viện.

Sự Xức Dầu Của Bệnh Nhân Tại Giáo Xứ Sacred Heart Cabramatta

Các Thánh Lễ đặc biệt có Xức Dầu Bệnh Nhân được tổ chức mỗi năm. Tất cả mọi người đều có thể tham dự. Các giáo dân được nhắc nhở trước thông qua bản tin hàng tuần. Giao thông vận tải có thể được sắp xếp trong một số trường hợp. Xin vui lòng báo cho giáo xứ nếu cần vận chuyển.

Xin vui lòng xem trong phần “Tin tức và Sự kiện” trên trang này về Thánh lễ kế tiếp có Xức dầu cho bịnh nhân.