confirmation 4           pentecost 1

“Khi các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.. “(TĐ Công vụ 8: 14-17)

Chúa Giê-su phán với các sứ đồ của Ngài rằng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” (TĐ Công-vụ 1: 8)

Bí tích Thêm Sức là một trong bảy bí tích do Chúa Kitô thiết lập cho việc ban tặng ân sủng thánh hóa và tăng cường sự kết hợp giữa các cá nhân và Thiên Chúa.

Nhờ bí tích Thêm Sức in một ấn tích, những người đã được Rửa Tội đang tiếp tục con đường khai tâm Kitô giáo được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần và được liên kết chặt chẽ hơn với Giáo Hội; bí tích này tăng sức cho họ và buộc họ cách nghiêm nhặt hơn phải trở nên nhân chứng của Đức Kitô bằng lời nói và bằng việc làm, cũng như phải truyền bá và bênh vực đức tin. (GL 879)

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gifts of the Holy Spirit 1      gifts of the Holy Spirit 2     gifts of the Holy Spirit 3      gifts of the Holy Spirit 4

gifts of the Holy Spirit 5      gifts of the Holy Spirit 6   gifts of the Holy Spirit 7

Tác động của Bí tích Thêm Sức

Giáo lý của Giáo hội Công giáo nói rằng:

Rõ ràng qua việc cử hành Bí tích rằng sự ảnh hưởng của bí tích Thêm Sức là việc đổ tuôn đặc biệt của Chúa Thánh Thần như đã từng được ban cho các tông đồ vào ngày Lễ Hiện Xuống.

Từ thực tế này, bí tích Thêm Sức mang lại sự gia tăng và làm sâu sắc hơn ơn thanh tẩy:

  • –  nhờ bí tích, chúng lãnh nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”(Rôma 8:15);
  • –  bí tích liên kết chúng ta chặt chẽ hơn với Chúa Kitô; làm tăng những ân huệ của Chúa Thánh Linh trong chúng ta;
  • –  bí tích làm cho mối liên kết của chúng ta với Giáo Hội hoàn hảo hơn;
  • –  bí tích mang lại cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động như những chứng nhân chân thật của Chúa Kitô, xưng nhận danh Chúa Kitô một cách mạnh dạn và không bao giờ phải xấu hổ vì Thập giá.

Khi nào bí tích được thực hiện?

Bí tích Thêm Sức cho trẻ em

Những em nhỏ đã lãnh nhận phép Rửa, được Xưng tội và Sự Rước Lễ lần đầu có thể lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.  Các Tổng Giáo phận ở Sydney tuyên bố rằng các em phải học đến lớp 6 với độ tuổi tối thiểu là mười một tuổi. Trong trường hợp có nguy cơ tử vong, Bí tích Thêm Sức có thể được cấp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bằng chứng về phép Rửa tội sẽ được nộp cho linh mục giáo xứ.

Bí tích Thêm Sức cho người lớn

Bí tích Thêm Sức cho người lớn được tổ chức hai lần một năm tại Nhà Thờ Chính Tòa St. Mary’s ở Sydney.

Việc chuẩn bị tại giáo xứ là rất cần thiết và cần phải đăng ký trước với giáo xứ.

Bí tích Thêm Sức thường được tổ chức vào Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống mỗi năm và một ngày trong tháng Mười.

Xin vui lòng gọi cho cha Chính Xứ của Giáo xứ hoặc Điều phối viên Mục vụ của Giáo xứ để biết thêm chi tiết.

Người Đỡ Đầu

Mỗi ứng cử viên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức phải có người đỡ đầu của mình. Để giữ liên hệ với phép Rửa, người cha mẹ đỡ đầu cũng nên là người đỡ đầu. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể chọn một người đỡ đầu khác. Không được phép chỉ có một người đỡ đầu cho tất cả các em sắp được lãnh nhận bí tích này.

Người đỡ đầu Thêm Sức phải là một người Công giáo, người đang thực hành đức tin. Người đó phải từ 16 tuổi trở lên. Người đỡ đầu đã nhận được Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Rước Mình Thánh Chúa. Nhà đỡ đầu là người dẫn dắt đời sống đức tin theo đúng chức năng mà họ đã được yêu cầu phải thừa nhận và không bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức kinh điển nào được áp đặt hoặc tuyên bố hợp pháp. Cha hoặc mẹ của ứng viên không được làm người đỡ đầu.

Điều gì sẽ xảy ra trong khi nhận Phép Thêm Sức?

Bí tích Thêm Sức thường diễn ra trong Thánh lễ và thường được thực hiện bởi một giám mục. Một vị giám mục có thể uỷ quyền này cho một linh mục nếu được yêu cầu.

Tuyên xưng lại lời hứa khi Rửa tội

Sau bài giảng, người chịu phép tuyên xưng lại lời hứa khi rửa tội của mình. Người chịu phép cùng nhau đáp “Amen” lớn tiếng và rõ ràng, tự hào về đức tin của họ.

Mỗi ứng viên sau đó tiến lên và đứng trước giám mục cùng với người đỡ đầu của họ.

Việc đặt tay trên đầu

Đức Giám Mục đặt tay trên mỗi ứng cử viên. Đây là để cho các em thấy rằng các em có công việc đặc biệt là sống như Chúa Giêsu muốn và chỉ cho người khác cũng làm như vậy. Tay là một biểu tượng của sức mạnh và sức mạnh sẽ đến với các em qua Chúa Thánh Thần.

Người đỡ đầu trao thẻ với tên Thêm Sức của ứng viên cho linh mục, và đặt tay phải lên vai phải của ứng cử viên.

Việc Xức Dầu

Đức giám mục sau đó nhúng ngón tay cái của mình vào dầu thánh, và làm dấu Thánh giá trên ứng viên và nói:

Giám mục: (Tên), hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Ứng viên: Amen

Bishop: Bình an cho các con.

Ứng viên: Và ở cùng cha.

Người vừa được lãnh nhận Bí tích và người đỡ đầu sau đó trở lại chỗ ngồi của họ. Sau khi tất cả các ứng viên đã được lãnh nhận Bí tích, là Lời Nguyện Giáo Dân và tham dự phần còn lại của Thánh lễ như thường lệ.

Chương Trình Chuẩn Bị Cho Việc Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm sức dành cho trẻ em đang học lớp 6 trở lên, là người đã Rửa tội, đã xưng tội và rước lễ lần đầu. Trẻ em muốn đăng ký tham gia nên tham dự Buổi Đăng ký / Định hướng (Orientation Day).

Sau khi đăng ký, trẻ em cần tham dự các lớp học chuẩn bị cùng với cha mẹ mình. Các buổi này thường được tổ chức tại Trung tâm Giáo xứ vào các buổi tối ngày thường.