reconciliation           reconciliation 5

 

“Đức Giê-su lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Gioan 20: 21-23)

Hòa giải là đoàn kết lại, khôi phục lại sự hòa hợp, chữa bệnh. Quan điểm Kitô giáo tìm kiếm sự hòa giải với Thiên Chúa và với nhau.

Hòa giải còn được gọi là “Xưng tội”. Vì sự yếu đuối của con người, Chúa đã thiết lập bí tích sám hối đặc biệt để tha những tội lỗi đã xảy ra sau khi chịu phép Rửa tội và Giáo Hội đã trung thành cử hành Bí Tích qua nhiều thế kỷ bằng những cách khác nhau, nhưng giữ lại các yếu tố thiết yếu của nó. Việc dạy giáo lý đầy đủ và chuẩn bị phải được làm trước bí tích này lần đầu tiên.

Một người đi theo Chúa Kitô đã phạm tội, nhưng đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nên, trên hết tất cả, đến với Bí Tích Hòa Giải sẽ được thay đổi để đến với Thiên Chúa bằng cả tấm lòng của người ấy. Sự hoán cải bên trong bao trùm nỗi buồn phiền vì tội lỗi và ý định làm lại một cuộc sống mới. Điều này được thể hiện bằng cách xưng tội với linh mục, do sự hài lòng và sửa đổi cuộc sống. Thiên Chúa ban ơn sự tha thứ cho tội lỗi qua Giáo hội, là công việc thừa tác vụ của linh mục.

Ba Nghi lễ Hòa giải

 • Nghi lễ thứ nhất – dành cho việc hoà giải của những người đền tội cá nhân.
 • Nghi thức thứ hai – dành cho việc hoà giải chung cho một số người và xưng tội cá nhân.
 • Nghi thức thứ ba – dành cho Hòa giải với xưng và giải tội tập thể. Nghi lễ này không được hiện hành trong Tổng Giáo Phận Sydney.

Những tác động của bí tích này là gì?

Hoà giải là hành động hoặc tình trạng tái lập mối liên kết giữa Thiên Chúa và con người, hoặc giữa hai người. Khi một người tội lỗi, sau khi rửa tội, bí tích này là cần thiết để khôi phục lại mối quan hệ của một người với Chúa.

Ngoài ra, vì tất cả Kitô hữu được kết nối với nhau qua thân thể của Chúa Kitô, bí tích này kết hợp các tín hữu lại với Giáo Hội. Tin hay không tin, nhưng khi một người phạm tội thì người đó không chỉ hủy hoại mối quan hệ của người ấy với Chúa mà còn hủy hoại mối quan hệ của người ấy với các Kitô hữu khác. Bí tích này khôi phục quan hệ đó.

Trong danh sách những tác động linh thiêng của bí tích này là:

 • Hòa giải với Thiên Chúa nhờ đó người sám hối hồi phục ân sủng;
 • Hoà giải với Giáo hội;
 • Xoá bỏ hình phạt vĩnh cửu do tội lỗi;
 • Thải trừ, ít nhất là một phần, những hình phạt tạm thời do tội lỗi;
 • Bình an và thanh thản trong lương tâm, và an ủi tinh thần;
 • Sự gia tăng sức mạnh tâm linh trong cuộc chiến đấu Kitô giáo.
  (Giáo lý Giáo hội Công giáo, đoạn 1496)

Những Yêu cầu buộc phải có

Theo Giáo Luật điều 914, trẻ em đã đến tuổi khôn ngoan phải chịu phép Xưng tội trước khi nhận Rước Lễ. Do đó, giáo lý về Hòa giải phải đi trước việc dạy Giáo Lý Rước Mình Thánh. Trong khi mối quan hệ giữa Hòa giải và Phép Mình Thánh Chúa cần phải được hiểu, mỗi bí tích là khác biệt và việc chuẩn bị cho mỗi bí tích phải được cung cấp riêng qua một quá trình rõ ràng và không vội vã.

Giáo Luật điều 914 tuyên bố rằng trẻ em đã đủ tuổi có lý trí được có thể lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể “trước Bí Tích Hòa Giải”. Thực hành chung chung của Tổng Giáo phận là dành cho trẻ em được Rước Lễ Lần Đầu vào năm học lớp 3. Do đó trẻ em cần được chuẩn bị cho Bí Tích Hòa Giải tại một thời điểm trước Ngày Rước Lễ Lần Đầu để việc chuẩn bị không trở nên vội vàng. Thông thường khi đứa trẻ đang học lớp 2.

Bí tích Hòa giải bao gồm bốn phần:

Ăn Năn Tội:
Những người ăn năn tội phải nhận thức được tội lỗi của mình và phải thật sự hối lỗi (contrite) vì tội của họ. “Thành tâm đau buồn và ghét tội lỗi đã phạm phải cùng với ý định không phạm tội nữa”. Sự ăn năn hối lỗi là sự khởi đầu của việc thay đổi tâm thức, đó là một sự thay đổi sâu sắc của trái tim phản ảnh trong nỗ lực sám hối để sống đời sống Kitô hữu.

Xưng tội:
Những người đền tội công khai thú nhận tội lỗi của họ. Việc thú nhận tội lỗi xuất phát từ đáy lòng của họ do hậu quả của sự nhìn lại cuộc sống của họ, nghĩa là kiểm tra lương tâm trước mặt Chúa. “Bí tích hòa giải đòi hỏi ý muốn hối cải để mở lòng mình với linh mục, là vị đại diện của Thiên Chúa, và trong vị đại diện một phán đoán thiêng liêng theo đó, hành động trong con người của Chúa Kitô, vị đại diện tuyên bố quyết định tha thứ hay giữ tội của họ phù hợp với quyền năng của các chìa khóa.”

Đền bù tội lỗi:
“Sự hoán cải thật sự được hoàn thành bởi hành vi sám hối.” Sự đền tội không phải là sự trừng phạt. Đó là một sự trình bày rõ ràng với Thiên Chúa, cộng đồng và hối thúc mình sẵn lòng chấp nhận cuộc sống Kitô hữu. “Hành động sám hối là một biện pháp khắc phục tội lỗi và giúp đổi mới cuộc sống.” Linh mục yêu cầu người sám hối làm thi hành việc đền tội. Đây có thể là lời cầu nguyện và/hoặc thực hiện một số hành động phù hợp khác. Điều này giúp những người đền tội vượt qua lỗi lầm của họ, và đền bù cho tội lỗi của họ có gây ra.
Sự tha tội: Sau khi người xưng tội chấp nhận sự sám hối, linh mục đại diện cho cộng đồng của Giáo hội và thi hành trong con người của Chúa Kitô sẽ giải tội; nghĩa là Ngài ban sự tha thứ của Thiên Chúa và phục hồi mối quan hệ giữa kẻ sám hối và Thiên Chúa. Như vậy, Bí tích sám hối đã được hoàn tất.

Khi nào thì Bí tích được thực hiện?
Bí tích Hoà giải dành cho trẻ em từ lớp hai trở lên đã được Rửa tội.

Điều gì xảy ra trong khi giải hòa?
Trước khi đi xưng tội, bạn nên “xét mình” Bằng cách xem lại các hành động, suy nghĩ và các hành vi trong quá khứ. Một số người Công giáo đánh giá hành vi của họ dưới ánh sáng của Mười Điều Răn.

Bên trong tòa giải tội:
Làm dấu thánh giá và nói: “Thưa cha, con là kẻ có tội, xin cha giải tội cho con” hoặc đơn giản bắt đầu kể tội. Hãy nói với linh mục rằng bạn xưng tội đã được bao lâu kể từ lần cuối cùng bạn xưng tội.

Xưng tội

Trong quá khứ người ta thường nói ra số tội đã phạm (“Con đã la hét em con 5 lần”), bây giờ một số người có xu hướng tóm tắt các hành vi tội lỗi (“Con không tôn trọng anh trai con” hoặc “Con không yêu mến anh/em con”). Sau đó, linh mục có thể hỏi người đó hoặc gợi ra nhiều thông tin hơn. Trong khi một số linh mục có thể giúp người xưng tội hiểu tại sao anh ấy/cô ấy hành động theo những cách đó, nhưng việc xưng tội không phải là một buổi tâm lý trị liệu. Tội lỗi phải được nhận như là tội chứ không phải là các vấn đề về nhân cách. Sau đó bạn đọc lời nguyện bày tỏ sự buồn phiền vì tội lỗi của bạn, chẳng hạn như Kinh Ăn Năn Tội.

Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Linh mục thường đưa ra cho người đó một việc “sám hối” hoặc một việc làm để hàn gắn mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và người khác. Đối với tội nhẹ hơn, linh mục có thể yêu cầu họ đọc một số kinh nguyện nhất định, chẳng hạn như một số “Kinh Lạy Cha” Đối với những tội lỗi nghiêm trọng hơn, những việc đền nghiêm trọng hơn được đưa ra, chẳng hạn như bồi thường. Người dự kiến sẽ thực hiện việc sám hối sau khi họ rời khỏi toà xưng tội hoặc trong những ngày sau đó.

Bí Tích Hòa Giải Tại Giáo Xứ Sacred Heart Cabramatta
Bí Tích Hòa Giải được dành cho trẻ em từ năm lớp 2 trở lên đã được Rửa tội. Trẻ em muốn tham gia vào chương trình sẽ phải tham dự Buổi Đăng Ký hoặc Hướng Dẫn. Sau khi đăng ký, trẻ và phụ huynh phải tham dự các lớp học chuẩn bị, được tổ chức tại Trung tâm Giáo xứ:

Thứ Tư từ 6 giờ 30 chiều
Thứ 7 lúc  9 giờ sáng và 4 giờ 30 chiều