Phải chăng đi tu là ngu dại?

Có người bảo đi tu là ngu dại
Bỏ quên đời bao vui thú điền viên.
Gạt bỏ tương lai, tiền tài, danh vọng
Đến giam mình nơi thế giới cam go.
Từ bỏ gia đình, tình yêu, hạnh phúc
Để đi tìm cái tụt hậu sau lưng.
Thế giới tiến lên, người tu lùi lại
Đi ngược đường với thế giới hôm nay.
……
Bao ưu tư con đang chờ lời giải
Con dằn lòng chẳng biết nói ra sao.
Con trở về đem câu hỏi tới Chúa
Bước theo Ngài có phải là ngu không?
……
Hỡi con yêu đừng ưu phiền chi nữa
Bước theo Thầy là chấp nhận hy sinh.
Bỏ sau lưng những gì của thế trần
Để tìm về sự sống chốn Thiên Cung.
Thế giới tiến lên, tiến về vực thẳm
Con lùi về để tìm Bến Yêu Thương.
Rồi một mai thế gian đến hồi kết
Bao kiếp người phải khóc lóc than van.
Phần con đây được hạnh phúc miên trường
Ta đã dành cho những kẻ theo Ta.
Tự thân con đã tìm được lời giải
Vậy theo Thầy có phải dại ngu không?

– Sưu tầm –

Comments are closed.