Ngày Anzac 2018

Khi mặt trời vừa ló dạng, cộng đồng Cabramatta đã tụ họp tại công viên để kỷ niệm Ngày Anzac. Nhiều người đã tham dự để nhớ tới các người lính đã hy sinh ngoài chiến trường trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Linh mục Liêm Dương là một trong nhiều quan chức đã có bài nói chuyện, trong đó, ngài nói rằng trên mộ của những người bị chôn vùi dưới lòng đất có một dòng chữ rất cảm động và sâu sắc, nhưng đơn giản là: “Khi bạn về nhà, hãy nói với gia đình về chúng tôi, nói rằng: vì ngày mai của họ, chúng tôi đã hy sinh ngày hôm nay của chúng tôi”. Cha Liêm đã kết thúc với câu: “Như bình minh phá tan màn đêm; chúng ta hãy để kỷ niệm của họ truyền cảm hứng cho chúng ta để chúng ta làm việc và chiếu ánh sáng mới đến những nơi tối tăm của thế giới.”
Sau buổi lễ tưởng niệm, một số giáo dân kết thúc bằng việc tham dự Thánh lễ và ăn sáng tại Giáo xứ Thánh Tâm, Cabramatta.
Lest We Forget. (Vì sợ rằng chúng tôi quên).

Comments are closed.