Giáo xứ Thánh Tâm Cabramatta xin thông báo “Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ”

Nhân chuyến viếng thăm muc vụ của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng tại Tổng Giáo Phận Melbourne.  Giáo Xứ Cabramatta chúng ta rất vui mừng vì được sự chấp thuận của Đức Cha sẽ đến thăm viếng Giáo Xứ.

Chương trình tiếp đón Đức Cha như sau

Thứ Sáu 27/04/18

10:00am: Chào đón Đức Cha đến Giáo Xứ

Chúa Nhật 29/04/18

6:30pm: Đức Cha chủ tế Thánh Lễ

7:15pm: Thánh Lễ khai mạc tháng hoa dâng kính Mẹ trọng thể.  Rước Kiệu do Đức Cha chủ tế và thuyết giảng.

Comments are closed.