Mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ vào năm 2019

Giáo xứ Sacred Heart Cabramatta sẽ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập vào năm 2019. Nếu quý vị và các bạn có bất kỳ sự kiện hoặc những câu chuyện, kỷ niệm thú vị nào về giáo xứ của chúng ta thì vui lòng liên lạc với thư ký giáo xứ tại văn phòng qua email với các chi tiết câu chuyện. Email của thư ký văn phòng là: office@sacredheartcab.org.au
Mary Pankiw, Thư ký giáo xứ

Comments are closed.