Đám cưới thứ bảy chỉ được tổ chức tại nhà thờ vào lúc

11 giờ sáng, 1 giờ chiều hoặc 3 giờ chiều

Xin lưu ý rằng có thể nhà thờ sẽ được tu trì từ ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

Các câu được đánh dấu * là bắt buộc

Chi Phí Book Nhà Thờ – Bằng sự đóng góp của quý vị …… Mặc dù không có yêu cầu đặt ra, giáo xứ sẽ rất biết ơn những đóng góp của bạn đối với các chi phí duy để trì nhà thờ.