CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018

TẠI GIÁO XỨ THÁNH TÂM CABRAMATTA

Với sự hướng dẫn của:

  1. Đức Cha Phêro Huỳnh Văn Hai Giám Mục GP Vĩnh Long
  2. Đức Ông Banabê Nguyễn Văn Phương  TĐD Gp Vinh Long
  3. Cha Phaolo Nguyễn Xuân Đường DCCT
  4. Quí cha khách giúp linh hướng & giải tội

 

Chúa Nhật 18/03/2018

Đức Cha Huỳnh Văn Hai chủ tế Thánh Lễ 7.15pm.

 

Thứ Hai 19/03/2018 

Kính Thánh Cả Giuse

7.00pm: Thánh Lễ trọng thễ  –  Đức Cha chủ tế

 

Thứ Ba ngày 20/03/2018

6.00pm : Giải Tội

6.30pm: Ngắm 14 Đàng Thánh Giá

7.00pm: Thánh Lễ

7.40pm: Thuyết giảng với chủ đề

“Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Thập Giá”

 

Thứ Tư ngày 21/-03/2018

6.00pm : Giải Tội

6.30pm: Ngắm 14 Đàng Thánh Giá

7.00pm: Thánh Lễ

7.40pm: Thuyết giảng với chủ đề

“Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Phục Sinh”

 

Thứ Năm ngày 22/03/2018

6.00pm : Giải Tội

6.30pm: Kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót

7.00pm: Thánh Lễ

7.40pm: Thuyết giảng với chủ đề:  “Gia Đình trên đường Emmau – Đường Hy Vọng”

 

Comments are closed.