Đại Hội Giới Trẻ 2019

Event details Tuesday | 15/01/2019 to Thursday | 31/01/2019  All Day  Thành phố Panama, Panama  0439 664 724   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ PANAMA VỚI ĐỨC GIÁM MỤC ANTHONY FISHER Ngày 15 tháng 1 (17 ngày) Lưu ý: Hành trình này có thể thay đổi 17 NGÀY BAO GỒM LỆ PHÍ...

Continue reading

Giờ Lễ

Các giờ Lễ của Giáo Xứ được sắp xếp như sau: Chiều thứ Bảy: 6 giờ chiều (Tiếng Anh), 7:30 chiều (Tiếng Việt) Chúa nhật: 6 giờ 30 (Tiếng Việt), 8 giờ 30 sáng và 10 giờ sáng (Tiếng Anh), 11 giờ 30 (Tiếng Ba Lan), 4 giờ chiều (Tiếng Việt),...

Continue reading