Đi bộ với Chúa Kitô 2018

Chi tiết sự kiện  03/06/2018  2:30 pm  Tập trung tại góc đường Pitt St. và Martin Place ở khu trung tâm Sydney  (02) 9390 5100 Đi bộ với Chúa Kitô (Walk With Christ) là Cuộc rước kiệu Thánh Thể hàng năm di chuyển qua các đường phố của Sydney với...

Continue reading

Có một người Việt trong số 16 phó tế được ĐTC truyền chức linh mục hôm Chủ Nhật Chúa Chiên Lành.

“Ước gì lời giảng dạy của các con sẽ nuôi dưỡng Dân Chúa và hương thơm cuộc sống của các con sẽ là niềm vui và nâng đỡ các tín hữu của Đức Kitô”. Trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi, ĐTC Phanxicô đã truyền chức linh mục...

Continue reading