Đi bộ với Chúa Kitô 2018

Chi tiết sự kiện  03/06/2018  2:30 pm  Tập trung tại góc đường Pitt St. và Martin Place ở khu trung tâm Sydney  (02) 9390 5100 Đi bộ với Chúa Kitô (Walk With Christ) là Cuộc rước kiệu Thánh Thể hàng năm di chuyển qua các đường phố của Sydney với...

Continue reading