CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY 2018

TẠI GIÁO XỨ THÁNH TÂM CABRAMATTA Với sự hướng dẫn của: Đức Cha Phêro Huỳnh Văn Hai Giám Mục GP Vĩnh Long Đức Ông Banabê Nguyễn Văn Phương  TĐD Gp Vinh Long Cha Phaolo Nguyễn Xuân Đường DCCT Quí cha khách giúp linh hướng & giải tội   Chúa Nhật...

Continue reading