Ngày Anzac 2018

Khi mặt trời vừa ló dạng, cộng đồng Cabramatta đã tụ họp tại công viên để kỷ niệm Ngày Anzac. Nhiều người đã tham dự để nhớ tới các người lính đã hy sinh ngoài chiến trường trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Linh mục Liêm Dương là...

Continue reading