Tin và thông báo 13-5-2018

Cuộc rước kiệu Chúa Kitô tại thành phố Sydney Giáo xứ Thánh Tâm Cabramatta sẽ tham gia cuộc rước kiệu Chúa Kitô tại thành phố Sydney. Chúng tôi sẽ đón xe lửa vào thành phố và kính mời giáo dân tham gia với chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau...

Continue reading

Ngày Anzac 2018

Khi mặt trời vừa ló dạng, cộng đồng Cabramatta đã tụ họp tại công viên để kỷ niệm Ngày Anzac. Nhiều người đã tham dự để nhớ tới các người lính đã hy sinh ngoài chiến trường trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Linh mục Liêm Dương là...

Continue reading