Tin và thông báo 13-5-2018

Cuộc rước kiệu Chúa Kitô tại thành phố Sydney Giáo xứ Thánh Tâm Cabramatta sẽ tham gia cuộc rước kiệu Chúa Kitô tại thành phố Sydney. Chúng tôi sẽ đón xe lửa vào thành phố và kính mời giáo dân tham gia với chúng tôi. Chúng ta sẽ gặp nhau...

Continue reading