Các thành viên điều hành giáo xứ

cha Dương Thanh Liêm

Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1976 tại Vĩnh Long miền Nam Việt Nam. Cha Liêm đến Úc vào tháng 5 năm 1992 cùng với gia đình và cư ngụ tại Sydney kể từ đó. Ngài được Đức Hồng y Edward Clancy chấp thuận và vào Chủng viện Chúa Chiên...

Cha Đặng Đình Nên

Bà Mary Pankiw

  Giờ Làm Việc: 9am to 4.30pm – Thứ Hai tới Thứ Sáu Address: 13 Park Road, Cabramatta. NSW 2166

Web Admin

Ban Hành Giáo

Chưa có số điện thoại người đại diện

Chương Trình Bí Tích:

Nữ tu Rose: 9723-3704

Chăm sóc Mục vụ:

Nữ tu của Đức Mẹ Southern Cross: 9723-3704

Sr Hun Do: 9727-7514

S.V.D.P:

Xin gọi 9823-1222

Trường học:

Hiệu trưởng: cô Patricia Laidler: 9724 1560

Đám cưới:

Liên lạc với văn phòng giáo xứ qua số: (02) 9724-2151 hay điền vào đơn này. Phải thông báo ít nhất trong vòng 6 tháng để có thể chuẩn bị đầy đủ.

CHUẨN BỊ ĐÓN NHẬN PHÉP RỬA:

Thứ Sáu thứ nhất của mỗi tháng vào lúc 7.30 chiều tại nhà nguyện.

Các cuộc gọi khẩn cấp dành cho bệnh nhân:

Nếu bệnh đột ngột, hãy gọi ngay cả vào ban đêm. Các giáo dân bị bệnh có thể được Rước Lễ tại nhà.