Đi bộ với Chúa Kitô 2018

Đi bộ với Chúa Kitô (Walk With Christ) là Cuộc rước kiệu Thánh Thể hàng năm di chuyển qua các đường phố của Sydney với cao điểm là việc cầu nguyện và Chầu Mình Thánh tại sân trước của Nhà thờ Chính Tòa St Mary’s. Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm...

Continue reading

Đại Hội Giới Trẻ 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ PANAMA VỚI ĐỨC GIÁM MỤC ANTHONY FISHER OP Ngày 15 tháng 1 (17 ngày) Lưu ý: Hành trình này có thể thay đổi 17 NGÀY BAO GỒM LỆ PHÍ CHUYẾN BAY + CHỖ Ở VỚI LỰA CHỌN CÓ THỂ THÊM 4 NGÀY ĐẾN NƯỚC...

Continue reading

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

Thứ Bảy – 24/03/18   9.00am: Thánh Lễ Anh ngữ 9.30 – 10.00am: Bí Tích Hòa Giải Lễ Vọng: 6.00pm : Thánh Lễ Anh Ngữ 7.30pm:  Thánh Lễ Việt Ngữ   Chúa Nhật – 25/03/18         6:30am:   Việt ngữ 8.30am:   Anh ngữ 10.00am: Anh ngữ 11.30am: Ba Lan 4.00pm:   Việt...

Continue reading

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 24/03/18 9 giờ sáng: Thánh Lễ tiếng Anh 9.30 – 10 giờ sáng: Hòa giải Vọng Thánh Lễ: 6 giờ tối: Thánh Lễ tiếng Anh 7.30: Thánh Lễ tiếng Việt Chúa nhật – 25/03/18 Thánh Lễ: 6:30 sáng: tiếng Việt 8.30 sáng: tiếng Anh 10.00...

Continue reading

TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 24/03/18 9 giờ sáng: Thánh Lễ tiếng Anh 9.30 – 10 giờ sáng: Hòa giải Vọng Thánh Lễ: 6 giờ tối: Thánh Lễ tiếng Anh 7.30: Thánh Lễ tiếng Việt Chúa nhật – 25/03/18 Thánh Lễ: 6:30 sáng: tiếng Việt 8.30 sáng: tiếng Anh 10.00...

Continue reading