TUẦN THÁNH

Event details

  • Thursday | 01/01/1970
  • All Day

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – 24/03/18

9 giờ sáng: Thánh Lễ tiếng Anh

9.30 – 10 giờ sáng: Hòa giải

Vọng Thánh Lễ:

6 giờ tối: Thánh Lễ tiếng Anh

7.30: Thánh Lễ tiếng Việt

Chúa nhật – 25/03/18

Thánh Lễ: 6:30 sáng: tiếng Việt

8.30 sáng: tiếng Anh

10.00 sáng: tiếng Anh

11.30 sáng: tiếng Ba Lan

4 giờ chiều: tiếng Việt

6 giờ tối: tiếng Anh

7:15: Tiếng Việt

THỨ HAI – 26/03/18

7.00 sáng: Thánh Lễ tiếng Anh

7g30: Hòa giải – tiếng Ba Lan

THỨ BA – 27/03/18

6.00 sáng: Chầu Thánh Thể trong thinh lặng

7.00 sáng: Thánh Lễ tiếng Anh

6 giờ tối: Giải tội

6.30 tối: Chặng Đàng Thánh Giá – Tiếng Việt

7 giờ tối: Thánh Lễ bằng tiếng Việt

Nhóm Tĩnh Tâm Mùa Chay:

7 giờ tối: bằng tiếng Anh

Mary MacKillop – phòng 2

7g30: bằng tiếng Việt

Mary MacKillop – phòng 1

WEDNESDAY – 28/03/18

6.00 sáng: Chầu Thánh Thể trong thinh lặng

7.00 sáng: Thánh Lễ tiếng Anh

10.30: Thánh lễ tiếng Ba Lan

6 giờ tối: Giải tội

6g30: Chặng Đàng Thánh Giá – Tiếng Anh

7 giờ tối: Thánh lễ bằng tiếng Anh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – 29/03/18

THÁNH LỄ TIỆC LY

10.00 sáng: Thánh Lễ Trao Dầu Thánh tại Nhà thờ Chính Tòa St Marys

16:00: Thánh lễ cho người già – Cha Mac

5:30 chiều: tiếng Việt

7g30: tiếng Anh

Chầu Thánh Thể suốt buổi tối

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – 30/03/18

10.30: Diễn Lại Đàng Thánh Giá

CỬ HÀNH CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA:

3 giờ chiều: bằng tiếng Anh

5 giờ tối: bằng tiếng Việt

7g30: bằng tiếng Việt (Cộng đồng)

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh – 31/03/18

6 giờ tối: bằng tiếng Anh

8 giờ tối: bằng tiếng Việt

Chúa Nhật Phục Sinh – 01/04/18

6:30 sáng: tiếng Việt

8.30 sáng: tiếng Anh

10.00 sáng: tiếng Anh

2 giờ chiều: tiếng Lào

11.30 sáng: tiếng Ba Lan

4 giờ chiều: tiếng Việt

6 giờ tối: tiếng Anh

7:15 chiều: Tiếng Việt