Đại Hội Giới Trẻ 2019

Event details

  • Tuesday | 15/01/2019 to Thursday | 31/01/2019
  • All Day
  • Thành phố Panama, Panama
  • 0439 664 724

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ PANAMA VỚI ĐỨC GIÁM MỤC ANTHONY FISHER OP Ngày 15 tháng 1 (17 ngày)

Lưu ý: Hành trình này có thể thay đổi

17 NGÀY BAO GỒM LỆ PHÍ CHUYẾN BAY + CHỖ Ở

VỚI LỰA CHỌN CÓ THỂ THÊM 4 NGÀY ĐẾN NƯỚC MEXICO

BAO GỒM CẢ ĐẾN ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ GUADALUPE

GIÁ ƯỚC TÍNH KHOẢNG: $8,686

NẾU CHỌN  ĐI MEXICO THÊM $1,100

Thêm chi tiết và đăng ký, xin vào: http://www.sydneycatholicyouth.org/wyd/