Mass TimesCÁC GIỜ LỄ

 

Tối thứ Bảy:

6:00 giờ chiều - tiếng Anh, 7:30 tối - tiếng Việt

Chúa nhật:

6:30 sáng, 4:00 chiều, 7:15 chiều - tiếng Việt; 8:30 sáng, 10g sáng, 6:00g tối - tiếng Anh;
11.30am - tiếng Ba Lan

Thứ Hai:

7.00g sáng

Thứ Ba:

7:00 sáng; 7:00pm Việt

Thứ Tư:
7:00 sáng; 7:00 giờ tối - tiếng Anh
Thứ Năm:
7:00 sáng; 7:00 giờ tối - tiếng Việt
Thứ Sáu:
7:00 sáng
Thứ Bảy:
9:00 sáng
Bí Tích Hòa Giải:

Mỗi Thứ Tư trước Thánh lễ 7 giờ tối. Thứ Bảy sau Thánh lễ 9 giờ sáng và 5:30 đến 6 giờ chiều

Chầu Mình Thánh:

Thứ bảy 8:00 đến 9:00am

Rửa Tội:

Chúa nhật 1 giờ chiều bằng tiếng Anh; Tiếng Việt lúc 2 giờ chiều cần sắp xếp cuộc hẹn trước.

Bệnh Nhân:

Nếu bị bệnh đột ngột, hãy gọi một linh mục bất cứ ngày hay đêm. Giáo dân ốm đau có thể được rước lễ tại nhà.

 

Liên Lạc Với Chúng Tôi

13 Park Road, Cabramatta NSW 2166
Tel: (02) 9724 2151
Fax: (02) 9727 4691